Scholengemeenschap Bab(b)el

Kandidaatstelling vaste benoeming

1 maart

• In elke school van de SG worden de lestijden/lesuren/uren vastgesteld die werkelijk vacant zijn. 
• Oplijsten per SG van het pakket lestijden/lesuren/uren.

voor 1 april

• Meedelen van de vacante betrekkingen aan de voor vaste benoeming in aanmerking komende personeelsleden. 
• Lijst vacante betrekkingen

voor 1 mei

• Kandidaatstelling voor een vaste benoeming in een wervingsambt indienen bij de directeur van de respectievelijke scholen.
• Ontvangstbewijs aan betrokkene afgeven.

vanaf 1 mei

• Alle kandidaten oplijsten in het register SG.

30 juni

• Dienstanciënniteit vaststellen voor de vaste benoeming.
• Alle tijdelijken uit dienst melden bij het departement onderwijs.

1 juli

Vaste benoeming

1 oktober

Vaste benoeming voor zover de betrekking nog vacant is en voor de personeelsleden die vanaf 1 september zijn aangesteld als TADD

 

• Uiterlijke 3 maanden na de vaste benoeming kan de melding van de VB aan het departement nog gebeuren

Bijlagen:

Bericht kandidaatstelling vaste benoeming (11/2019) DOWNLOAD
Formulier kandidaatstelling vaste benoeming (11/2019) DOWNLOAD

GROEN = door het personeelslid

Vaste benoeming: Schematische voorstelling van de procedure

DOWNLOAD