Scholengemeenschap Bab(b)el

Kleuterparticipatie

Het onderdeel Kleuterparticipatie is geactualiseerd!
Er is een nieuw item 'Dag kleuter, kom maar over de brug!'.
Ook bij de andere acties is nieuw materiaal toegevoegd.

Beste collega’s,

Deze website kwam tot stand dankzij de medewerking van vele mensen. We willen hen daarvoor hartelijk danken. We hebben de bedoeling een ideeënboek aan te bieden rond: 

  1. voor het eerst naar school.
  2. fjjn dat je er bent!
  3. graag op tijd!
  4. Dag kleuter, kom maar over de brug! NIEUW

We nodigen jullie uit om in deze materialen te grasduinen. Vast en zeker vinden jullie inspiratie om concrete acties met jullie team uit te werken. We wensen jullie alvast veel succes!
Indien jullie feedback op deze website willen geven, kunnen jullie een mail sturen naar zorg@sintsalvator-basisschool.be
Ook nieuwe ideeën zijn hartelijk welkom!

Samen maken we er een boeiend werkdocument van, voor de scholengemeenschap Babbel en andere collega’s!

Anne Vereecken

  1. Wat is kleuterparticipatie?

 http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie

  1. Wie zijn de aanspreekpunten?

St.-Salvator:
aanspreekpunt: Caroline Van den berghe

De Mozaïek:
aanspreekpunt: Timothy Beck

Sint-Bavo:
aanspreekpunt: Erna Steenacker

‘t Klimrek:
aanspreekpunt: Pauline Durnez (Reinaertstraat) / Peter De Block (Van Beverenplein)

De Boomhut:
aanspreekpunt: Chantal Rombaut  en Elena Alexandrova

VZW BuBaO St.-Lievenspoort:
aanspreekpunt: Bie Ranschaert

  1. Acties: