Scholengemeenschap Bab(b)el

Anderstalige nieuwkomers

Beste collega’s,

‘Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:
- 5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar worden);
- niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
- onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
- maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend);
- een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.’
(definitie omzendbrief Ministerie van onderwijs)

Wat doen we met hen?
Hoe staat de wet tegenover Anderstalige Nieuwkomers!
Hoe begeleiden we ze op school?
Hoe begeleiden we ze in de klas?
Hoe begeleiden we ze op de speelplaats?
Wie kan daarbij hulp bieden?
Waar kan ik materiaal vinden?

Op al deze vragen proberen we een antwoord te bieden via deze pagina van de website van onze scholengemeenschap. Het is de bedoeling dat deze pagina een levend en werkdocument wordt, waarin aanvullingen, aanpassingen, … het uitgangspunt worden!

Dank aan Frank Billiet, Paul Rabaut en Bart Verleyen voor de samenwerking en het tot stand brengen van deze pagina.

Ruth Carbonez
Coördinator Anderstalige Nieuwkomers voor de Scholengmeenschap Gent-Babbel

www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13800