Scholengemeenschap Bab()el

Basisdocumenten die deel uitmaken van de contracten

De Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992 is van toepassing op de verwerking van de verzamelde gegevens.  Ze worden door de school verwerkt voor de volgende doeleinden:  individuele personeelsfiche en  automatisatie personeelsadministratie

Ter inzage op website www.scholengemeenschapbabbel.be :

 

Ter  inzage op school of op schoolwebsite :