Scholengemeenschap Bab(b)el

Kandidaatstelling TADD

voor 1 april

• Formulier “Kandidaatstelling TADD” overhandigen aan de in aanmerking komende personeelsleden.

voor 15 juni

• De personeelsleden die van hun recht op TADD willen gebruik maken, stellen zich kandidaat TADD.

• Met een per post aangetekende brief gericht aan het schoolbestuur.

• Meteen ook een kopie ter kennisgeving overhandigen aan je eigen directie.

vanaf 15 juni

• Alle kandidaten oplijsten in het register SG.

30 juni

• Dienstanciënniteit vaststellen voor de TADD.
• Alle tijdelijken uit dienst melden bij het departement onderwijs.

1 september

• Aanstelling TADD

Bijlagen:

Formulier kandidaatstelling TADD DOWNLOAD